Nie ma ogra­niczenia wieku. Podczas spotkań poruszamy ważne i aktualne tematy opierając się na tek­stach Ojców Kościoła i teologów. Każdy otrzy­muje wcześniej tekst by mógł się przygotować do spotkania i wziąć udział w dyskusji. Spo­tkanie trwa jedną godzinę. To niewiele, a zys­kać możesz wiele.

Zapraszamy.