DLa szukających odpowiedzi na py­tania dotyczące Boga, wiary, modlitwy, mo­ralnego życia. Wspólnie pragniemy pogłębiać swoją wiarę, zrozumieć co znaczy być chrześ­cijaninem dziś, a także wspierać się wza­jemnie i dawać siebie i swój czas innym.

Działamy według miesięcznego harmo­no­gramu: I poniedziałek miesiąca – Msza św. i agapa; II poniedziałek miesiąca – film i dys­kusja; III poniedziałek miesiąca – spotkanie dyskusyjne na zadany temat; IV poniedziałek mie­siąca – konferencja i Adoracja z me­dy­tacją. Życie to nie tylko studia lub praca.

Przyjdź i ucz się z nami życia w prawdzie.