Wśród gości znajdą się specjaliści, zarówno duchowni i świeccy, przedstawiciele środowisk akademickich i twórczych.